2020 Yılı Satın Alma Talepleri Kabul Edilmeye Başlanmıştır

BAP Projeleri kapsamında 2020 yılı satın alma taleplerinizi BAPSİS üzerinden gönderebilirsiniz.